Contacte

Podeu contactar amb
SERVAIGUA vía:

TELÈFON
93.731.67.06

EN LES NOSTRES OFICINES
C. del Miño, 112 nau 3, 08223 Terrassa

FORMULARI DE CONTACTE

Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, SERVEIS DE L'AIGUA, S.A. informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.