Servaigua: un servei integral i únic

 

Per a dur a terme aquest projecte, Serveis de l’Aigua SA. (Servaigua) és el distribuïdor en exclusiva del sistema sifònic Siaqua, de la prestigiosa marca internacional Sikla Drain. Servaigua, del Grup Aigües de Terrassa, és l’única de l’Estat que ofereix un servei integral, cobrint totes les fases del projecte. L’empresa garanteix una atenció precisa des de l’assessorament inicial, passant pel disseny de la instal·lació, el càlcul hidràulic i el disseny del sistema de suportació, així com la instal·lació del projecte, les visites tècniques a l’obra, la verificació estàtica del conjunt i la garantia completa del projecte. Per tot això, Servaigua destaca per instal·lar un producte fiable i resistent, gràcies a la feina d’un equip altament qualificat i experimentat, que es responsabilitza de totes les etapes del projecte. 
 

Més informació en aquest enllaç

Article tècnic (TECNOAQUA) del sistema sifònic en aquest enllaç