Instal·lació d'ACS per als vestuaris de la piscina del Parc de Vallaparadís

Energia Solar

Sistemes:


Energia Solar Tèrmica

Aprofita la radiació solar per escalfar aigua. Les utilitats són diverses:

• Aigua Calenta Sanitària (ACS) és l’ús més habitual de l’energia solar. L’energia s’utilitza per escalfar l’aigua potable de la xarxa de tota la casa o l’edifici. També pot instal·lar-se per a altres usos més concrets com el d’un vestidor d’un club o d’un gimnàs.
• Calefacció. L’energia del sol escalfa l’aigua acumulada en un dipòsit que es distribueix en el circuit tancat del sistema de calefacció de la vivenda, local o edifici.
• Climatització de piscines. La temperatura desitjada de l’aigua de la piscina s’assoleix a través de l’escalfament del circuit.
• Climatització de grans locals i instal·lacions. Les plaques solars escalfen l’aigua, i mitjançant un equip d’absorció es transforma en aigua freda que s’utilitza per refredar l’ambient.

L’energia solar tèrmica s’utilitza conjuntament amb l’energia convencional per assegurar el funcionament de les instal•lacions en períodes llargs sense sol.

Energia Solar Fotovoltaica

La producció d’energia elèctrica a través de l’efecte fotovoltaic presenta indubtables avantatges energètics, industrials, mediambientals i socials. Els panells fotovoltaics capten la llum solar i la converteixen en energia elèctrica. Les utilitats més comuns d’aquest tipus d’instal·lacions són:

• Com a central solar, en grans superfícies la instal·lació de panells serveix per generar electricitat i vendre-la a les empreses productores.
• En habitatges rurals i aïllats, l’energia solar fotovoltaica el dota d’independència elèctrica.
• En zones aïllades on tenim un determinat aparell però on no arriba la xarxa elèctrica, la instal·lació de panells pot assegurar el seu funcionament.

Serveis:
 

Assessorament Energètic
A Servaigua entenem que la preocupació del client passa per aprofitar l’energia del sol i assegurar la rendibilitat del projecte dissenyant el millor sistema pel seu cas. La qualitat de les plaques i la configuració de la instal·lació determinen el rendiment i el compliment de la normativa.

Realització del Projecte Executiu
Tenim en compte les especificacions del client i les consideracions estètiques de l’edifici per dissenyar el sistema i desenvolupar el projecte executiu més adient en cada cas.

Ajuts i Subvencions
A Servaigua us assessorem sobre l’existència, la tramitació i l’obtenció d’ajuts i subvencions.

Direcció d’obra
El nostre equip, enginyers i personal tècnic qualificat, s’encarrega de la direcció i coordinació de les feines a realitzar, fins la posada en marxa de la instal·lació.

Manteniment d’instal·lacions
Servaigua posa a disposició del client els recursos humans i tècnics necessaris per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació, al llarg de la vida útil dels equips.