Tractament de l'aigua

Descalcificació i Osmosi

Les companyies subministradores d’aigua realitzen un eficient i segur procés de tractament i potabilització d’acord amb les normatives sanitàries vigents. Tot i això, l’aigua, depenent del seu origen, pot contenir sals minerals, com la calç i el magnesi que determinen la duresa, així com altres substàncies que poden influir sobre el gust i l’olor.  

Per això, i per tractar l’aigua per a determinats usos, hi ha aparells com els descalcificadors, els sistemes d'osmosi inversa, etc.