EQUIPS DE DESCALCIFICACIÓ

La seva funció és eliminar la duresa de l’aigua, concretament la calç i el magnesi. Els equips de descalcificació són útils, en el cas d’aigües dures per la seva naturalesa o origen, tant per als processos industrials on l’aigua és un element clau (tintoreries, restaurants, fleques, etc.), com per a la instal·lació interior de la llar.

Servaigua també instal·la equips de descalcificació a comunitats.

Els equips de descalcificació Kinetico incorporen l’última tecnologia en tractament d’aigua.

• Són els únics equips del mercat que funcionen sense electricitat.
• El sistema de doble ampolla genera aigua descalcificada durant tot el dia.
• Àmplia gama de models de diferents mides que s’adapten a les necessitats del client, tant si es per a la llar com per a processos industrials.
• Les necessitats d’instal•lació es redueixen a una entrada d’aigua i la connexió al desguàs. No cal electricitat.

 

EQUIPS D’OSMOSI

La seva funció és aconseguir un filtratge complex de l’aigua, que és capaç d’eliminar el clor i l’excés de cal, salts dissoltes i components orgànics, millorant la percepció organolèptica (gust i olor). Amb la seva instal·lació s’obté una aigua natural a un preu quasi 200 vegades inferior a l’aigua embotellada, estalviant sovint el fet innecessari de comprar, carretejar i emmagatzemar ampolles i garrafes.

Fonts per oficines, comerços, sales d’espera, tallers, hotels o per a casa seva (Model torre i model de sobretaula). El purificador per osmosi inversa permet obtenir un aigua de baix contingut en sals i sense components orgànics. Subministra aigua en tres temperatures diferents: freda, calenta i ambient. Per instal·lar-ho només es necessari l’entrada d’aigua, la connexió al desguàs i a la corrent elèctrica.

• Equips d’osmosi inversa per a processos industrials (sector d’alimentació) o per a casa seva. Els equips d’osmosi Kinetico proporcionen una filtració integral i econòmica gràcies als 3 processos de protecció. El Prefiltre mixte de sediments i carbó actiu és un filtre de 5 micres que redueix la quantitat de partícules i de sediments que pot tenir l’aigua. Posteriorment, l’aigua passa a través d’una membrana al mòdul d’osmosi inversa que redueix les impureses de l’aigua com metalls pesats o nitrats que són enviats al desguàs. Finalment el MAC PostFiltre conté un dens i compacte bloc de carbó activat que elimina els contaminants volàtils, i completa la purificació de l’aigua en el moment de ser consumida. La instal•lació només necessita d’entrada d’aigua i connexió al desguàs. Són els únics equips del mercat que funcionen sense electricitat.