Instal·lacions interiors

Fontaneria

Servaigua també es dedica a reformes, ampliacions i a Obres Noves. Aquestes inclouen des d'estacions de bombament, grups de pressió, instal·lacions de baixants, substitucions d'aforament i comptadors generals per comptadors individuals, tractaments de l'aigua en el punt d'ús, instal·lació d'aixetes (griferia), reg, sanitaris, calderes, etc.

Tots aquests tipus d'instal·lacions les portem a terme seguint la normativa vigent i emprant materials homologats. Entre d'altres tipus de canonades i material de conducció, instal·lem: coure, polietilè reticulat, polipropilè, acer inoxidable, ferro galvanitzat , tub multicapa i PVC.

La nostra especialitat són grans edificis i instal·lacions de serveis o àrees comercials.

Si està interessat en canviar el seu subministrament d’aforament (dipòsits) per comptadors, amb el conseqüent estalvi, contacti amb nosaltres.