Assessorament Tècnic
A Servaigua l'asessorem per a l'obtenció del millor rendiment i la millor instal·lació (o canvi de l'actual).

Realització del Projecte Executiu
Tenim en compte les especificacions del client i les consideracions estètiques de l’edifici per dissenyar el sistema i desenvolupar el projecte executiu més adient en cada cas.

Ajuts i Subvencions
A Servaigua els assessorem sobre l’existència, la tramitació i l’obtenció d’ajuts i subvencions.

Direcció d’obra
El nostre equip, enginyers i personal tècnic qualificat, s’encarrega de la direcció i coordinació de les feines a realitzar, fins la posada en marxa de la instal·lació.

Manteniment d’instal·lacions
Servaigua posa a disposició del client els recursos humans i tècnics necessaris per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació al llarg de la seva vida útil.