Els comptadors d'aigua, aparells que serveixen per mesurar el cabal d'aigua subministrat, són principalment d'ús domèstic (llars) i d'ús industrial (indústries, empreses o construcció), poden ser, entre d'altres:

                                                

D'ús domèstic: L'aparell es normalment per al subministrament individual de cada habitatge i és del tipus: Comptador d'aigua tipus flux únic de turbina, i compleix amb la normativa establerta per a aquests tipus d'aparell:

Directiva MID 2004/22/EC del Parlament Europeu transposada a la legislació espanyola mitjançant el RD 889/2006
Norma Europea EN14154 – 2007 per a comptadors d'aigua
Norma internacional ISO 4064 - 2005
Recomanacions OIML R49 - 2006 i per la
Directiva Europea ECC 75/33 per a comptadors d'aigua freda

Aquest model compleix al 100% amb totes les Reglamentacions referents a productes en contacte amb l'aigua destinada al consum humà.

D'ús industrial: Estan particularment adaptats per a aplicacions industrials on la necessitat d'un control o monitoreig frequent és expressat especialment en condicions de difícil accés.