TARIFES 2018 LLOGUER COMPTADORS Import al signar el contracte de lloguer Import mensual del lloguer (*)
Comptador domèstic fins a 15 mm. de diàmetre 31,79 € 1,56 €
Comptador d'obres fins a 15 mm. de diàmetre 31,79 € segons tarifa
Comptador d'obres fins a 20 mm. de diàmetre 45,32 € segons tarifa
Comptador d'obres fins a 30 mm. de diàmetre 64,14 € segons tarifa
Comptador d'obres fins a 40 mm. de diàmetre 116,13 € segons tarifa
Comptador d'obres fins a 50 mm. de diàmetre 267,86 € segons tarifa
Comptador d'obres fins a 65 mm. de diàmetre 329,53 € segons tarifa

(*) L’import del lloguer s'abonarà mensualment o trimestralment en la factura de l'aigua