Instal·lacions de Servaigua al C/del Miño, 112 nau 3 de 08223-Terrassa (BCN). Domicili fiscal C/Nord, 81 08221-Terrassa (BCN)

Serveis de l'Aigua, SA.

Servaigua és una empresa del Grup Aigües de Terrassa fundada l’any 1987, que li ofereix l’experiència i l’especialització en tots els aspectes relacionats amb l’energia solar, la prevenció d’incendis, l’aigua i obra civil.

Vam néixer amb la realització d'instal·lacions interiors de fontaneria, reformes de xarxes de subministrament d'aigua, i instal·lacions de tractament de l'aigua. Quasi al mateix temps ja també ens varem especialitzar en sistemes contra incendis (conduccions, manteniments i revisions). Per dur a terme aquesta tasca, estem homologats per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Certificat d’Inscripció al Registre d’Empreses Instal·ladores i Mantenidores d’Aparells, Equips i Sistemes de Protecció Contra Incendis nº 080124666 (*). Posteriorment, per adequar-nos a les necessitats dels nostres clients varem desenvolupar l’àrea d’instal·lacions de sistemes d’energia solar tant tèrmico sanitària com fotovoltaica.

El nostre equip d’enginyers i personal propi qualificat trobarà la solució més adient a les seves necessitats.

Serveis de l'Aigua, SA és membre de:

ASAC (Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya)

GREINTEC (Associació professional d'empresaris d'electricitat, fontaneria, gas, sanejament i afins de Terrassa i comarca)

AERME (Asociacion Española de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Sistemas Contra Incendios)

GRIMEC (Gremi d'Empreses Instal·ladores i Mantenidores de Catalunya)
(*) Certificat d’Inscripció al Registre d’Empreses Instal·ladores i Mantenidores d’Aparells, Equips i Sistemes de Protecció Contra Incendis nº 080124666.