Serveis

Sistema sifònic
Siaqua

Servaigua és l’única distribuïdora a Espanya del sistema sifònic Siaqua de la prestigiosa marca internacional Silka Drain.

Oferim un servei integral i garantim un sistema de drenatge de cobertes més ràpid, efectiu i segur.

Efectivitat i sostenibilitat amb l’última tecnologia.

Què és?

El sistema sifònic és un avanç tecnològic que suposa un drenatge molt més ràpid i efectiu de les cobertes dels edificis. A més, és també el més segur.

Aquest sistema es va desenvolupar atenent els nous tipus d’edificacions, que es construeixen deixant més espai entre columnes per a guanyar amplitud a l’interior. En cas de pluja és important garantir que l’edifici quedi protegit de càrregues estàtiques extraordinàries en la coberta. El sistema sifònic, que treballa mitjançant succió, aconsegueix que el drenatge sigui molt més ràpid i que les canonades treballin al 100% de la seva capacitat.

Avantatges

Aquesta nova tecnologia facilita els treballs de construcció i té un manteniment més econòmic i sostenible.

Tipus d’ús

 • Per a Enginyers i Arquitectes

  • Assessorament tècnic i legislatiu
  • Dissenys flexibles
  • Càlculs hidràulics de la instal·lació
  • Verificacions estàtiques del conjunt
  • Representació de forces de punt de referència
  • Recomanació per a drenatge d'emergència
  • Disseny de sistemes de recuperació d'aigües pluvials
  • Assessorament individual en totes les fases del projecte
 • Per a Contratistes

  • Servei integral clau en mà
  • Aprofitament espacial òptim
  • Costos constructius reduïts (materials, muntatge i terres)
  • Temps de construcció reduït
  • Menors costos de manteniment
  • Servei d'assistència
  • Formació completa en seguretat i prevenció en riscos laborals
  • Garantia
 • Per a Instal·ladors

  • Formació en productes i sistemes
  • Generació de plans i llistat de materials
  • Prefabricat de mòduls
  • Logística flexible
  • Càlculs segurs
TR-Testmark_9105073588_ES_CMYK_without-QR-Code

Compromesos amb la qualitat. Certificat de Tüv Rheinland

Servei Integral

Servaigua és l’única distribuïdora a Espanya del sistema sifònic Siaqua, de la prestigiosa marca internacional Silka Drain.

Som l’única empresa de l’Estat que ofereix un servei integral, cobrint totes les fases del projecte:

 • Assessorament inicial
 • Disseny de la instal·lació
 • Càlcul hidràulic
 • Disseny del sistema de suportació
 • Instal·lació del projecte
 • Visites tècniques en obra
 • Verificació estàtica del conjunt
 • Garantia completa del projecte
Contacto CAT
Política de privacitat *